Tài liệu Học SANS SEC 580 METASPLOIT KUNGFU for Enterprise Pen Testing

Tài liệu Học SANS SEC 580 METASPLOIT KUNGFU for Enterprise Pen Testing

Metasploit Kungfu

SANS là trung tâm đào tạo về bảo mật thông tin và hacking, pentetsting , forensic số 1 thế giới hiện nay. Các chứng chỉ của SANS cũng là mơ ước và mục tiêu hàng đầu của các chuyên gia bảo mật. Theo thống kê không chính thức thì những ai đang nắm giữ chứng chỉ SANS thì hầu hết mức lương hay thu nhập thuộc dạng ngàn $.
Các giáo trình của SANS cho dù bất kì chủ đề nào cũng đều rất hay, vừa trình bày sâu về lý thuyết thực dụng và hướng dẫn cặn kẽ về mặt thực hành thực tế.
Lệ phí để lấy chứng chỉ của SANS là 1700 USD, và khi thi cho mang giáo trình vào để quay cóp thoải mái miễn là biết chổ mà tìm (dạng như đề mở). Và đây là một trong những bộ tài liệu tuyệt đỉnh hướng dẫn về cách dùng Metasploit từ cơ bản đến chuyên sâu, như là luyện võ vậy, không thể hay hơn cho những ai muốn tìm hiểu về Metasploit dành cho hack.
SANS SEC 580 METASPLOIT KUNGFU for Enterprise Pen Testing
Tài liệu gồm 2 giáo trình Học SANS SEC 580 METASPLOIT KUNGFU for Enterprise Pen Testing
Day 1 và Day 2 khoảng 600 trang.
Ngoài ra, các bạn sẽ được cung cấp DVD Lab để thực hành theo các bài học gồm target & pentester và một số video thiết lập nền tảng (hướng dẫn bằng tiếng Việt) để có thể tự học tập và nghiên cứu về hệ thống chứng chỉ SANS
Giá eBay (không có lab và video hướng dẫn cơ sở)

Giá  : 1.500.000 VND . Giảm 250 K còn 1.250.000 VND
Liên hệ AudiQ881@Gmail.Com để đặt mua tài liệu