John Dawson

Chương trình luyện thi CHFI v9 và Web Engine thật tuyệt vời. Cảm ơn Akademy đã giúp tôi pass chứng chỉ CHFI v9 sau lần đầu thất bại vì tin tưởng vào các bộ dump truyền thống. Trên 90% các câu hỏi của kỳ thi có tại Akademy …