Microsoft Patch Tuesday — February 2019 Update Fixes 77 Flaws

Bản vá Microsoft vào Thứ ba – Tháng 2 năm 2019 Cập nhật & Sửa 77 Lỗi Microsoft đã phát hành Bản vá thứ hai trong năm nay để giải quyết tổng cộng 77 lỗ hổng bảo mật được liệt kê trên CVE trong các hệ điều hành Windows và các sản phẩm khác, 20 […]