Quy Định Về Việc Học & Thực Hành Trong Các Khóa Học

Giới thiệu quy trình học tập của Khóa Học Kali Linux 2019 / Hacking và các Chương Trình Đào Tạo khác Quy trình học tập : – Xem tài liệu tổng quan, đọc / hiểu Đối với 1 bài học các bạn cần .nghe bài giảng .xem hướng dẫn thực hành .làm bài tập Về […]