Bẻ khóa Gmail Với Hydra (Bruteforce SMTP)

  Bài trình bày sau đây là một sự bổ sung thú vị về bẻ khóa mật khẩu ứng dụng web dành cho class CEH VIETNAM 2018 , mà ổ đây là Gmail qua cơ chế bruteforce SMTP được trình bày bởi chuyên gia Vu Duc Quan. Nguyên nhân là do victim đặt password yếu […]