OSFClone – Open Source Utility To Create And Clone Forensic Disk Images

OSFClone là một công cụ miễn phí và có khả năng tự khởi động cho phép bạn tạo hoặc sao chép chính xác hình ảnh đĩa theo định dạng thô một cách nhanh chóng và độc lập với hệ điều hành. Ngoài hình ảnh đĩa thô, OSFClone cũng hỗ trợ các ổ đĩa hình ảnh […]