wirespy v0.6 : Automate Man In The Middle Attacks over WiFi

Wirespy – Công cụ tấn công Man In The Middle trên mạng WiFi tự động. Wirespy cho phép kẻ tấn công thiết lập các honeypots nhanh chóng để thực hiện MITMA. Chức năng giám sát và ghi nhật ký được thực hiện để lưu giữ hồ sơ của nạn nhân trong truyền thông không dây.Các […]