CEH v11

CEH v11 – Khóa Học Nhiều Người Quan Tâm

Khóa học CEH v11 ANSI – EC-Council Certified Ethical Hacker mang đến cho học viên các kỹ năng bảo mật nâng cao nhằm phát triển bản thân trong lĩnh vực bảo mật thông tin toàn cầu. Rất nhiều phòng IT xem xét chứng chỉ CEH như là một chuyên môn bắt buộc trong các bài viết liên quan đến bảo mật, làm nó trở thành một chứng chỉ hàng đầu cho các chuyên gia bảo mật. Các chuyên gia có chứng nhận CEH thường được trả lương cao hơn tới 44% so với các chuyên gia không được chứng nhận.

Get OSCP