Offensive Security Certified Professional (OSCP) – Chứng chỉ giúp tăng 200% lương ?

(CyRadar) Tuy chưa có thông tin xác thực về chỉ số tăng lương của các chuyên gia kiểm thử và thâm nhập trước và sau khi có được OSCP – Chứng chỉ bảo mật tấn công chuyên nghiệp, nhưng việc hoàn thành khóa học Penetration Testing with Kali Linux, trải qua 30-90 ngày thực hành tấn công các lab trên hệ thống của Offensive Security, vượt qua cuộc thi online kéo dài 24 giờ liên tục cũng đã chứng minh vị trí và năng lực của người sở hữu nó

Penetration Testing with Kali Linux là khóa học online xây dựng riêng cho những nhà quản trị mạng và chuyên gia bảo mật, những người muốn bước sâu hơn vào thế thời kiểm thử thâm nhập chuyên nghiệp. Ngoài việc dạy cho người học kiến thức, kỹ năng và công cụ hack mới nhất, khóa học còn cung cấp hệ thống lab thực cho phép người học thực hành các bài học và kinh nghiệm trong thực tiễn.
Mục đích của việc hoàn thành khóa học và thực hành tấn công các lab trên hệ thống chính là giúp người học có kiến thức chuyên sâu về thu thập, phân tích thông tin và kiểm thử, thâm nhập. Có khoảng hơn 60 lab, bao gồm nhiều lĩnh vực tương ứng với các hệ thống đa dạng trong thực tế. Bên cạnh xác định các lỗ hổng, chuyên gia cần phải thực hiện việc xây dựng các phương pháp khai thác, viết mã khai thác, thậm trí phải trang bị cho mình những kiến thức và kĩ năng về việc nâng và chiếm quyền hệ thống.

Sau khi có đầy đủ kiến thức nền tảng và kinh nghiệm “thực chiến”, người học sẽ phải vượt qua cuộc thi lấy chứng chỉ OSCP được thực hiện trong môi trường mạng lạ kéo dài 24 giờ liên tục và 24 giờ tiếp theo để viết báo cáo chi tiết. Thí sinh phải thể hiện khả năng nghiên cứu hệ thống mạng, phát hiện các lỗ hổng hay điểm yếu về bảo mật trong hệ thống ứng dụng từ đó giúp các chuyên gia đánh giá được mức độ rủi ro cũng như xây dựng các phương pháp ứng phó và khắc phục sự cố.
Kết quả sẽ được trả về mail của thí sinh trong vòng 1-3 ngày sau khi thời gian viết báo cáo kết thúc.

OSCP nằm trong TOP 5 chứng chỉ thâm nhập và kiểm thử đáng mơ ước cho các chuyên gia bảo mật và là chứng chỉ duy nhất đòi hỏi phần thi thực hành, xếp theo thứ tự ABC như sau:


EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)
EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) Master
Global Information Assurance Certification Penetration Tester (GPEN)
GIAC Exploit Researcher & Advanced Penetration Tester (GXPN)
Offensive Security Certified Professional (OSCP)

Comments