Hack KIOPTRIX Level 2 _Beta

Lưu ý : Video không có trình bày do instructro làm lướt nhằm phục vụ cho việc thu âm bài giảng hoặc làm demo cho buổi Live. Tuy nhiên với các text guide và thao tác step by step cũng very dễ hiểu.

Lưu ý : Do mấy cái lab Kioptrix này nó hơi khó chịu trong việc nhận IP, nên trong tình huống bất khả kháng ta phải private net (nếu Nat, Host Only và Bridge đề không nhận được IP) và gặp phải sự cố khi đã thâm nhập target không tải shell từ Internet về được.

Như vậy, cách giải quyết là at phải lách 1 chút, bằng cách tải shell về trên Kali rồi up lên local web, sau đo wget từ Kiptrix sẽ ổn cả, như trong bài trình bày này

Comments