Lesson 6.3 Social Engineering Với Metasploit

Social Engineering là kiểu tấn công nguy hiểm nhất và có nhiều bộ tool khá mạnh mẽ như The Fat Rat hay Fake Image Exploiter. Nhưng với Metasploit thì attacker vẫn có thể tiến hành lừa người dùng để chiếm quyền truy cập. Đây là chủ đề liên quan đến bài học kế trước do đó các bạn cần tham khảo và học tập theo đúng quy trình. Ngoài ra, các bạn hãy xem phần 1 bộ phim Mr Robot và ghi chú lại những tình huống tấn công Social Engineering điển hình cùng công cụ mà các hacker trong phim đã dùng !

Questions