Lab Homework Hack Akademy M3

Các bạn hãy làm các bài tập Homework Hack Akademy M3 (có demo theo sau)

Questions