Lesson 20.1 Grayhat Hacker 4

Chào các bạn, trong chủ đề này chúng ta sẽ thảo luận về những module của giáo trình Grayhat Hacking version 4, đây là một tài liệu khá hay và cũng khó nhằn (hơn 600 trang). Link download có upload lên group CEH VIETNAM để  các bạn tải về. Hãy in ra để đọc và ngâm cứu lần. Tôi sẽ chọn lọc và cung cấp các bài học theo nội dung một cách thích hợp nhất.

Đâu tiên, các bạn hãy tải Kali Linux ISO 2019.1a tạo kali.org và cài trên máy ảo Vmware, sau đó lưu thành nhiều snapshot hay nhiều bản để dùng cho các mục đích khác nhau.

Questions