[GCAH 1 HomeLab] Lesson 5.11 : Bài Tập CTF Minotaur vs Crack Password

Hãy tham khảo 2 bài demo của hoc viên TMC và Admin Đại Ngọc Sơn rồi tải lab CTF MINOTAUR, sau đó thực hành các công đoạn từ regcon => scanning và bruteforce directory.

Phần khai thác web chúng ta sẽ dành cho lab các module sau

Demo 1 : Bài làm của admin Đại Ngọc Sơn

Demo 2 : Bài làm của member

 

 

 

Questions