How to Hack Kioptrix CTF Level 1

Trong video này các bạn sẽ thấy cách để vượt qua thử thách đầu tiên của Kioptrix, một CTK thuộc dạng OSCP Like rất thú vị.

Bài hướng dẫn Hack The Kioptric Level 1 :

Hãy tham khảo chương trình đào tạo OSCP VN tại đây

Comments