CHFI v9 – Computer Forensic

Thế Nào Là Computer Forensic ? Khóa học CHFI v9 sẽ được triển khai  trực tuyến , học trên tài liệu mới nhất chính hãng của ECC. Kèm tài khoản thực hành iLab trị giá 19 $ , 6 tháng. CHƯƠNG 1 NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA MÁY TÍNH VÀ TRUY TÌM CHỨNG CỨ SỐ Sau … Continue reading CHFI v9 – Computer Forensic