Làm Chủ ChatGPT với Khóa học Miễn Phí Mastering ChatGPT

Làm Chủ ChatGPT với Khóa học Miễn Phí Mastering ChatGPT

Trong bài này Akademy Việt Nam xin chia sẽ một tài liệu sưu tầm khá hay, giúp các bạn Làm Chủ ChatGPT qua khóa học Mastering ChatGPT của Udemy chia sẽ từ thành viên của UVN.

1 – Introduction to ChatGPT.mp4 (Giới thiệu về ChatGPT)

2 – Creating an account with OpenAI (Tạo tài khoản ChatGPT, xem thêm cách tạo tại Viêt Nam)

3 – Google Versus ChatGPT (So sánh Google với ChatGPT)

4 – Exploring ChatGPT Compression and Decompression.mp4 (Khảo sát ChatGPT)

5 – ChatGPT for Creative Discovery Product Development (Sử dụng ChatGPT tìm ý tưởng để phát triển sản phẩm)

6 – ChatGPT Coding Example (Lập trình với ChatGPT)

7 – ChatGPT for Writers (ChatGPt dành cho Biên tập Viên)

8 – A quick summary of ChatGPT (Tóm tắt đầu ra kết quả của ChatGPT

9 – AI Will change every industry Questions to ask yourself (Bạn có thể bị mất việc vào tay ChatGPT hay không ?)

10 – The mistake newcomers make with ChatGPT (Các sai lầm của người mới dùng ChatGPT)

11 – How to stay ahead of the trend Resources (Tận dụng ChatGPT thế nào cho tôt)

0 – ChatGPT for Products (Sử dụng ChatGPT trong sản xuất)

12 – Making income with ChatGPT (Kiếm tiền online với ChatGPT)

13 – ChatGPT for Business (Sử dụng ChatGPT để kinh doanh online)

14 – ChatGPT For Business Advertising SEO (Dùng ChatGPT để dụ Google , hay nói theo cách chuyên môn là SEO)

15 – Writing Contracts for Businesses (Soạn hợp đồng với ChatGPT)

16 – Correcting Writing and Products (Viết câu cú hỏi ChatGPT cho thích hợp)

17 – Coming up with new ideas (Ý tưởng mới với ChatGPT)

18 – Learning Software with AI (Học cách dùng các phần mềm với ChatGPT)

19 – Learning Hidden Jargon (Học sâu với ChatGPT)

20 – Student Workflow Examples (Sinh viên với ChatGPT, nên sử dụng thế nào cho đúng)

21 – Teacher Workflow Examples (Giáo viên với ChatGPT, tận dụng sao cho hiệu quả, sinh viên nó còn biết dùng tại sao mình lại không biết ?)

22 – ChatGPT for Filmmakers (Làm phim hay phóng sự với ChatGPT, đã có nhà đài Việt Nam thử nghiệm môt phóng sự với kịch bản dựng từ ChatGPT)

23 – AI to AI (ai lài ai ChatGPT)

24 – ChatGPT for Coders More Examples and tools (ChatGPT dành cho coder)

25 – Limitations of ChatGPT (Những hạn chế của ChatGPT)

26 – Go forth and create A few final thoughts

Hãy suy nghĩ về ChatGPT và suy nghĩ về mọi thứ sau khi học xong !!!

— Đó là các bạn phải nâng cấp kiến thức, đầu tư bản thân , học học tiếp với Akademy ! Nếu không có một ngày sẽ bị 9 – AI Will change every industry Questions to ask yourself (Bạn có thể bị mất việc vào tay ChatGPT hay không ?)

Comments