Hack Wifi Nhà Tù Để Giải Cứu Tù Nhân với Kali Linux

 
Một tình huống rất ảo của Holywood, theo các bạn tại sao hacker không thử đánh vài lỗi WPS mà chào thua sớm vậy ?

Comments