Tài Liệu Luyện Thi CEH v10 (PDF / Engine + VIDEO)

Tài liệu luyện thì CEH v10 đã được gần 20 thí sinh sử dụng và pass trong thời gian gần đây. Bao gồm file PDF, bản in  các câu hỏi, engine luyện thi và đặc biệt là một số bài giải đáp + tip hướng dẫn từ chính instrcutor và là người cũng mới pass […]

Tài liệu Học SANS SEC 580 METASPLOIT KUNGFU for Enterprise Pen Testing

Tài liệu Học SANS SEC 580 METASPLOIT KUNGFU for Enterprise Pen Testing Metasploit Kungfu SANS là trung tâm đào tạo về bảo mật thông tin và hacking, pentetsting , forensic số 1 thế giới hiện nay. Các chứng chỉ của SANS cũng là mơ ước và mục tiêu hàng đầu của các chuyên gia bảo […]