Shodan – Search Engine for Hackers

Hôm nay rảnh do đã thi cử và dạy dỗ xong nên ngồi soạn giáo trình lớp Shodan, các bạn review xem bước dịch đã ngọt chưa hay còn khô cứng, nhưng vấn đề là đọc có thể hiểu mới là quan trọng……   Shodan API   Introduction – Giới Thiệu     Shodan là […]