GCEH 3 – Pentest with Kali Linux

Ngày nay, Kali Linux không thể thiếu trong kho “vũ khí” của các chuyên gia an ninh mạng và hacker mũ đen hay mũ trắng. Với gần 300 công cụ mạnh mẽ đáp ứng đầy đủ quy trình Hacking, Penetration Testing cho đến Computer Forensic. Cho nên, sẽ không quá lời khi nhiều chuyên gia […]

GCEH 1 – eHacking With Metasploit

Giới thiệu GCEH 1 – eHacking With Metasploit Chứng chỉ GCEH gồm 3 module với GCEH 1 là eHacking with Metasploit là điểm khởi đầu thích hợp nhất với các bạn mới bước vào thế giới bảo mật / an toàn thông tin. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bao gồm học và […]

Khóa học Nhập Môn Computer Forensic [PreCHFI]

Chương trình Pre CHFI hay Nhập Môn Computer Forensic được biên soạn theo giáo trình Computer Forensic chuẩn và trình bày bởi instructor Đông Dương. Bên cạnh các khái niệm nền tảng và lý thuyết căn bản của điều tra chứng cứ số là một số bài tập minh họa cách dùng những công cụ […]

Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CEH v10

Giới Thiệu về Chứng Chỉ Quốc Tế CEH v10 và cách tốt nhất để thi đạt chứng chỉ CEH v10 . Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 01 – 20 Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 21 – 30 Giải Đáp Các Câu Hỏi CEH v10 Từ 31 – 39 Giải […]

Nhập Môn Hacker Mũ Trắng (PreCEH)

Sau khi nhận tài khoản là youracc@hackermuxam.edu.vn các bạn hãy tiến hành đăng nhập và khởi tạo dịch vụ (hãy mở one drive, stream và outlook để hệ thống chạy tiến trình khởi tạo các dịch vụ nền,là những dịch vụ mà các dịch vụ khác cần dùng ví dụ onenote cần lưu trữ trên […]