Bài Hướng Dẫn Hack Kioptrix 1.1 của Course OSCP INE

Đây là bài giảng của chương trình OSCP INE về cách khai thác Kioptrix Level 1.1, trong course này tập trung vào các CTF BTRSys 2.1 / DroopyCTF và SickOS 1.2 do các lab của OSCP tương ứng với những bài này Còn chương trình OSCP VN sẽ thừa kế cả hai khung nội dung […]

How to Hack Kioptrix CTF Level 1

Trong video này các bạn sẽ thấy cách để vượt qua thử thách đầu tiên của Kioptrix, một CTK thuộc dạng OSCP Like rất thú vị. Bài hướng dẫn Hack The Kioptric Level 1 : Hãy tham khảo chương trình đào tạo OSCP VN tại đây