Crack Password-Protected Microsoft Office Files, Including Word Docs & Excel Spreadsheets

Microsoft Office files can be password-protected in order to prevent tampering and ensure data integrity. But password-protected documents from earlier versions of Office are susceptible to having their hashes extracted with a simple program called office2john. Those extracted hashes can then be cracked using John the Ripper and Hashcat. Extracting the hash from a password-protected […]

Win Forensic : Bộ Công Cụ Tích Hợp Trên Máy Ảo Dễ Dùng

Nhằm hỗ trợ cho các điều tra viên trong qua trình phân tích và điều tra chứng cứ số tôi tổng hợp các công cụ digital forensic thông dụng trên một máy ảo là winforensic cùng với các hướng dẫn cơ bản. Bộ công cụ này rất hữu ích cho những ai đang học và […]

OSFClone – Open Source Utility To Create And Clone Forensic Disk Images

OSFClone là một công cụ miễn phí và có khả năng tự khởi động cho phép bạn tạo hoặc sao chép chính xác hình ảnh đĩa theo định dạng thô một cách nhanh chóng và độc lập với hệ điều hành. Ngoài hình ảnh đĩa thô, OSFClone cũng hỗ trợ các ổ đĩa hình ảnh […]