Quy Cách Làm Bài Tập : Ví Dụ Hack Facebook với SET & NO-IP

Chào các bạn Khi tham gia các khóa Đào tạo An Ninh Mạng Trực Tuyến tại Akademy các bạn cần tuân thủ Nội Quy Học Tập (xem tại http://akademy.edu.vn/ban-can-biet/noi-quy-hoc-tap-an-ninh-mang-truc-tuyen/). Và một trong những yêu cầu hàng đầu là dành thời gian làm lab, làm bài tập theo Quy Cách Thích Hợp để các instructor, admin, […]

Hướng dẫn đăng kí học An Ninh Mạng Trực Tuyến

Để đăng kí học các bạn hãy xem học phí tương ứng của khóa học và quyết định đăng kí học 1 tháng , 6 tháng hay 1 năm. Nếu các bạn chuyên cần có thể học trong 1 tháng (lấy ví dụ cho sự chuyên cần là tài khoản 1 năm học chỉ học […]

Quy Định Về Việc Học & Thực Hành Trong Các Khóa Học

Giới thiệu quy trình học tập của Khóa Học Kali Linux 2019 / Hacking và các Chương Trình Đào Tạo khác Quy trình học tập : – Xem tài liệu tổng quan, đọc / hiểu Đối với 1 bài học các bạn cần .nghe bài giảng .xem hướng dẫn thực hành .làm bài tập Về […]