Comptia Pentest + CBT vLAB ( Virtualbox) Metasploitable 3 vs ( vmplayer) KALI

Trong trường hợp các bạn muốn chạy lab trên cả máy ảo dùng vmware và virtualbox hãy tham khảo video sau

Comments