CEH V11 HTTRack

Đây là công cụ clone website hay chính xác hơn là lấy nội dung websiet để xem offline như teleport pro. Nhiều trang web giả mạo web ban dùng công cụ này để tạo trang giả bơi vì nó lấy quá hay, sau đó bọn xấu chỉnh sữa các trang đăng nhập để đánh cắp thông tin của người dùng .

Comments