Tài Liệu Luyện Thi CEH v10 (PDF / Engine + VIDEO)

Tài liệu luyện thì CEH v10 đã được gần 20 thí sinh sử dụng và pass trong thời gian gần đây. Bao gồm file PDF, bản in  các câu hỏi, engine luyện thi và đặc biệt là một số bài giải đáp + tip hướng dẫn từ chính instrcutor và là người cũng mới pass dựa trên bộ tài liệu này.

Chi phí của Pass4Sure từ 100 $ trở lên
Chi phí của CEH VIETNAM : 1.500.000 VND
Giảm giá 500.000 VND còn 1.000.000 VND
Liên hệ đặt mua : AudiQ881@Gmail.Com

Facebook Đông Dương Đại Hùng