V/v : CEH v9 to CEH v10

Chào các bạn thành viên iClass CEH v9. Trung tâm chuẩn bị triển khai CEH v10 vào ngày 1/7/2018 và các bạn CEH v9 sẽ được nâng cấp. Tuy nhiên, việc nâng cấp sẽ phụ thuộc vào quá trình học tập của các bạn trong khóa CEH v9, đây được gọi là các điểm rèn […]