Xem Phim Trùm Hacker Mũ Đen (2015)

Nhìn chung, các bài đánh giá từ nhà báo hay phê bình điện ảnh chuyên cho đến không chuyên nhận xét phim này không cao, đa phần đánh giá theo kiểu “tỏ vẽ nguy hiểm” mặc dù kiến thức về hacking sẽ không hơn hay có thể kém xa các anh em trong group. Riêng […]