Thuật ngữ An Toàn Thông Tin

Một số thuật ngữ sử dụng trong tài liệu được định nghĩa như dưới đây: Avast – Phần mềm diệt virút miễn phí BIOS-Basic Input/Output System – Đây là phần mềm đầu tiên được nạp vào để kiểm tra hệ thống trước khi khởi động máy tính Blacklist – Danh sách các trang web và […]