Social Engineering Là Gì?

Trích từ Course CEH VIETNAM https://cehvietnam.com/course/dao-tao-hacker-mu-trang-cehv9-online/ Tại sao Social Engineering là phương pháp tấn công nguy hiểm nhất ?