Làm sao để thanh toán qua Credit Card một cách An Toàn ?

Làm sao để thanh toán qua Credit Card một cách An Toàn ? Lưu ý : Đây chỉ là ý kiến cá nhân. Cách an toàn nhất là đừng để đồng nào trong thẻ, khi nào cần dùng hãy nạp vào. Cách này tôi đã trình bày từ cách đây gần chục năm (qua bài […]