How to install Kali Linux 2018.3 in VMware Workstation Player 14

About VMware Workstation Player VMware Workstation Player is the limited capability free version of VMware Workstation Pro. That is, it is just as VMware Workstation Pro with lesser functionality. But what is available is enough for most of the home users. VMware Workstation player is available free of cost. Earlier it was not free, but […]

Social Engineering Attack với Setoolkit trên Kali Linux

Bài này hacker dùng Setoolkit trên Kali để gởi tin nhắn giả mạo… Để thực hành theo tình huống này có vẽ hơi khó nhưng nếu dùng fake sms hay fake caller thì dễ hơn nhiều. Trước đây 1 hacker trẻ ngưu ở Đà Nẳng từng bị tóm vì dùng mấy cái này nhắn tìn […]