Hacker Tôi Là Ai

Sau khi exploit và thâm nhập thành công lệnh đầu tiên attacker sẽ chạy là whoami , nếu chưa phải là root thì tìm cách leo thang đặc quyền rồi mày mò tìm file flag nếu như đang giải các CTF. Còn hacker thứ thiệt chắc sẽ tìm cách cày trojan hay cấy tool cày […]