Sẽ cho hacker mũ trắng tấn công các hệ thống an toàn nhất VN

Đào tạo Hacker Mũ Trắng CEH v10 http://cehvietnam.com/khoa-hoc-ceh-v10/ , có tài liệu luyện thì chứng chỉ CEH v10 (là Base CERT của Bộ Quốc Phòng Mỹ, Top 10 chứng chỉ được trả lương cao nhất thế giới hiện nay) Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hacker mũ trắng là […]