OSCP : Hack The Kioptrix Level-1

OSCP VN Online Course CTF VM Kioptrix này là một thách thức khá dễ dàng. Mục tiêu của bài tập là giành quyền truy cập root thông qua bất kỳ vector attack nào có thể . Mục đích của bài tập là rèn luyện các “ngón nghề” cơ bản như nmap, nikto hay sử dụng […]