Hack KIOPTRIX Level 2 _Beta

Lưu ý : Video không có trình bày do instructro làm lướt nhằm phục vụ cho việc thu âm bài giảng hoặc làm demo cho buổi Live. Tuy nhiên với các text guide và thao tác step by step cũng very dễ hiểu. Lưu ý : Do mấy cái lab Kioptrix này nó hơi khó […]