Firefox Tunnel – Sử Dụng Firefox Để Tạo Tunnel Đến Remote Target

Cách sử dụng firefox để thực hiện một đường hầm để truyền thông từ xa. Đối với I / O của payload sử dụng cookie.sqlite và html với javascript để tự động gửi, trình duyệt sẽ chạy trong chế độ ẩn. Xem chi tiết: firefox_tunnel_paper.pdf Thực hành theo PoC: Beamer_Keynote_looking_style.pdf Demo: Xem thêm: https://medium.com/code-fighters/firefox-tunnel-to-bypass-any-firewall-bc6f8b432980 Download Firefox […]