Social Engineering Attack với Setoolkit trên Kali Linux

Bài này hacker dùng Setoolkit trên Kali để gởi tin nhắn giả mạo… Để thực hành theo tình huống này có vẽ hơi khó nhưng nếu dùng fake sms hay fake caller thì dễ hơn nhiều. Trước đây 1 hacker trẻ ngưu ở Đà Nẳng từng bị tóm vì dùng mấy cái này nhắn tìn […]