ethical Hacking là gì ? Một khái niệm không thay đổi

Thật khó để phân biệt rõ ai là eHacking hay iHacking trong đời thật, nhưng với CEH Certificate thì không khó lắm. Đã là hacking thì không thể nào whitehat cho nên grayhat là ranh giới mà ai cũng phải đặt chân vào. Sau đây là những vấn đề mà các bạn cần nắm rõ […]