Những Thay Đổi CEH v11 vs CEH v10 – Download Tool CEH v11

Sự thay đổi và bổ sung chắc chắn sẽ có, rất nhiều. Nhưng nền tảng thì vẫn được xây dựng trên NICE Framework 2.0 của NIST, đây là framework được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới và được chứng thực bởi các tổ chức uy tín , hàng đầu về an toàn và […]