Chiêu sinh Khóa Học Hacking with Kali Linux [GCEH 3]

Giới Thiệu Khóa Học Hacking w/t Kali Linux / GCEH 3 [Khai giảng vào thứ 3 hàng tuần] Ngày nay, Kali Linux không thể thiếu trong kho “vũ khí” của các chuyên gia an ninh mạng và hacker mũ đen hay mũ trắng. Với gần 300 công cụ mạnh mẽ đáp ứng đầy đủ quy […]