Hướng Dẫn : Xây Dựng Pentest Lab với Commando VM & Metasploitable 3

Các bạn chạy vlab Metasploitable 3 bị lỗi không nhận card hay không netdiscover được xem kỹ bài này :

Đây là minh họa chạy Lab Commando VM (Windows 10 Pro) và Metasploitable 3 (Win 2008 R2) …

Chất lượng video sao thấp quá, nên tôi reup trên Vimeo và post tại https://vimeo.com/333053613/71f12bd374

Chạy Pentest Lab : Commando VM (attacker) & Metasploitable 3 (Target) {Dùng Virtual Box) : http://akademy.edu.vn
Lab dành cho lớp : HKX, CEH và OSC ,ngại thêm chữ P lo nó report 🙂
Trong bài này chúng ta đã cài Commando VM với Virtuale BoxSau đó mở chúng trên Virtual Box gán RAM 2 GB cho mỗi máyLưu ý : Cần test card mạng Metasploitable 3 và Commando VM cẩn thận
M3 có 2 card , 1 card LAN 3 tôi đặt Bridge còn 1 card là LAN 4 tôi dùng Host OnlyCommand VM tôi có 1 card LAN 1 là Bridge
Hãy thử đặt 2 card này (LAN 3 của M3) và Lan 1 của Commando VM ở chế độ NAT và test thêm, tôi test thấy lỗi bị trùng IP

Comments