The Hacker Movie : Mr Robot 1.3

Kali Linux mà Mr Robot sử dụng có lẽ là bản Kali 2015, hiện nay là Kali Linux 2019.1

Comments