BlackHat – Trùm Hacker Mũ Đen

Đây là bộ phim mình thấy rất thích, coi khá relax mặc dù bị chê nhiều về diễn xuất theo tinh thần hacker. Nhưng nhìn chung hacker này đúng chuẩn trùm hacker xã hội đen thi đúng hơn,, đánh đấm rất phê. Có cả Thang Duy của Sắc Giới nên mình đã xem lại hơn 2 lần rồi.

Về mặt kỹ thuật không rõ ràng hợp lý như Mr Rbot, nhưng như đã nói xem thích, mà thích là nhích.

https://bongngozz.com/xem-phim/hacker-mu-den-3965/tap-full-8601.html

Comments