Tập Leo Núi Với LIN.SECURITY: 1

Bài Tập Nặng Dành Cho Lớp CEH v10

  • Leo Núi !

lin.security_v1.0.ova (Size: 1.6 GB)

Downloadhttps://in.security/downloads/lin.security_v1.0.ova

Download (Mirror)https://download.vulnhub.com/linsecurity/lin.security_v1.0.ova

Download (Torrent)https://download.vulnhub.com/linsecurity/lin.security_v1.0.ova.torrent   ( Magnet)

Dịch sơ :

Tại in.security, chúng tôi muốn phát triển một máy ảo Linux dựa trên phiên bản Ubuntu (18.04 LTS), nhưng có một số lỗ hổng cho phép người dùng nâng cấp để lấy quyền root trên target. Điều này đã được thiết kế để các bạn hiểu cách một số ứng dụng và dịch vụ tích hợp sẵn nếu bị cấu hình sai, có thể bị kẻ tấn công lạm dụng.

Chúng tôi đã cấu hình máy chủ lin.security để mô phỏng các lỗ hổng trong thế giới thực (mặc dù là trên một máy chủ duy nhất), điều này sẽ giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng, kỹ thuật và bộ công cụ báo cáo đặc quyền cục bộ của mình. Có một số thử thách từ mức độ khá dễ đến mức độ trung bình và chúng tôi rất vui khi thấy các phương pháp bạn sử dụng để giải quyết chúng!

Hình ảnh chỉ dưới 1,7 GB và có thể tải xuống bằng liên kết ở trên. Khi mở tệp OVA, một máy ảo có tên lin.security sẽ được nhập và định cấu hình với bộ điều hợp NAT, nhưng điều này có thể được thay đổi thành cầu nối thông qua các tùy chọn của nền tảng ảo hóa ưa thích của bạn.

Để bắt đầu, bạn có thể đăng nhập vào máy chủ bằng thông tin đăng nhập: bob / secret

File Information

  • Filename: lin.security_v1.0.ova
  • File size: 1.6 GB
  • MD5: F1154AE5C62AE78B35FED9AE7233869C
  • SHA1: 46096AC3F32D92FA849B3732023D7765EE9128C8

Virtual Machine

  • Format: Virtual Machine (Virtualbox – OVA)
  • Operating System: Linux

Networking

  • DHCP service: Enabled
  • IP address: Automatically assign

Comments