Readme ! CEH v10

Chào các bạn

Nhằm bảo đảm tính bí mật (là chữ C trong CIA) nên các tài liệu doc & lab của CEH v10 sẽ đóng (private) chứ không để everyone như trước (do link này dễ bị public). Admin sẽ cấp quyền toàn folder dựa trên email này để các bạn xem cho thuận tiện, không cần phải request enroll từng file riêng lẽ. Hiện admin đang test thử xem có cấp quyền trên tài khoản @hackermuxam.edu.vn được không, nhưng Gmail có lẽ vẫn thuận tiện hơn cả.

Vì vậy các bạn vui lòng gởi email thông tin :

Tên : Nguyen Van A (ví dụ)
Email : (Gmail mà các bạn sẽ sử dụng để nhận quyền từ admin)
Course : CEH v10

Và gởi về DongDuongICT@Gmail.Com nhé.