[GCAH 1] Giới Thiệu Mô Hình Lab Theo Tài Liệu ECC

File tài liệu các bạn tải trong bài trước từ Google Drive. Các lab có thể tải về từ OneDrive hay source gốc trên internet cũng khá dễ tìm. Sau khi tải về hãy giải nén và chạy thử nghiệm theo hướng dẫn.

Lưu ý : Dựng lab đôi khi còn khó hơn cả exploit hay tấn công vào lab đã dựng. Giống như khi chúng ta xây nhà và đập phá vậy đó !

Questions