GoBuster – Directory/File & DNS Busting Tool

GoBuster là một công cụ dựa trên cơ chế brute-force các URI (thư mục và tệp) trong các trang web và tên miền phụ DNS (có hỗ trợ ký tự đại diện)

GoBuster - Directory/File & DNS Busting Tool in Go

Có nhiều tùy chọn để sử dụng GoBuster như sau :

Các bạn có thể tải GoBuster tại đây : gobuster-v2.0.1.zip

Comments