Nhập Môn Hacker Mũ Trắng (PreCEH)

Sau khi nhận tài khoản là youracc@hackermuxam.edu.vn các bạn hãy tiến hành đăng nhập và khởi tạo dịch vụ (hãy mở one drive, stream và outlook để hệ thống chạy tiến trình khởi tạo các dịch vụ nền,là những dịch vụ mà các dịch vụ khác cần dùng ví dụ onenote cần lưu trữ trên onedrive)

Tiếp theo, các bạn download máy ảo, tool hay vlab theo link cung cấp.

Truy cập group hỗ trợ trên facebook để chia sẽ, trao đổi và nhận thông báo mới.

Tiếp theo, tiến hành cài đặt hacking lab theo bài hướng dẫn sau

Lesson 00 – Cài Đặt Hacking Lab (thời lượng 55 phút)

Lesson 1.1 – Các Thuật Ngữ Về An Toàn Thông Tin

Lesson 1.2 – Các Giai Đoạn Tấn Công & Các Kiểu Tấn Công

Lesson 1.3 – Các Thuật Ngữ Về Hacking

Lesson 1.4 – Mục Tiêu Của Những Kẽ Tấn Công & Quy Trình Pentest

Lesson 1.5 – Demo & Bài Tập : Quy trình Tấn công và Các thuật ngữ tương ứng từ Lesson 1.1 đến Lesson 1.4 trên target Computer Base Hacking Lab

Đây là tài liệu hướng dẫn trong nhiều lab của chương trình. Lesson 1.5 các bạn hãy tham khảo lướt tài liệu sau đây trước khi tham khảo demo của instructor

Lưu ý : Các bạn tham khảo bài hướng dẫn sau đó thực hành đầy đủ, quay video quá trình thực hiện hoặc chụp hình minh họa gởi cho admin để hoàn tất bài học.

Lesson 2.1 – Footprinting & Reconnaissance & Google_Dork

Lesson 2.2 – Quy Trình Thu Thập Thông Tin

Lesson 2.3 – Demo & Bài Tập : Thực hành Thu Thập Thông Tin trên hệ thống Online Lab.

Lưu ý : trong bài này chúng ta sẽ thực hành chạy công cụ tấn công Kali Linux và kết nối mạng ảo từ xa (live lab) để thực hành như mô trường thật quy trình thu thập thông tin. Học viên cần thực hành đầy đủ bước này để có thể làm các bài tập kế tiếp.

Lesson 3.1 – Giới Thiệu Về Scanning

Lesson 3.2 – Xác Định Những Cổng Mở Và Dịch Vụ Đang Hoạt Động

Lesson 3.3 – Các Kiểu Tấn Công Nguy HIểm Thuộc Lĩnh Vực Scanning

Lesson 3.4 – Demo & Bài Tập Thực Hành : Tiến hành scanning trên hệ thống lab target và victim online như hệ thống thật.

Lưu ý : Đây là bước tiếp theo của Lesson 2.3 – Demo & Bài Tập : Thực hành Thu Thập Thông Tin trên hệ thống Online Lab, do đó các bạn cần thực hành đầy đủ Lesson 2.3

Lesson 4.1 – Enum & Null Session

Lesson 4.2 – SNMP Enum

Lesson 4.3 – AD_Enum

Lesson 4.4 – Demo & Bài Tập Thực Hành trên Lab Computer Base Hacking

Lesson 5.1 – System Hacking (p1 : thời lượng 1 giờ 13 phút)

Lesson 5.2 – System Hacking (p2 : thời lương 2 giờ 11 phút)

Lesson 6.1 – Tổng Quan Về Sniffer

Lesson 6.2 – Man In The Middle Attack

Lesson 6.3 – Các Công Cụ Sniffer Và Cách Phòng Chống

Lesson 6.4 – Thực Hành Sniffer Cơ Bản

Lesson 7.1 – Social_Engineering

Lesson 7.2 – Các Kiểu Tấn Công Phi Kỹ Thuật Khác

Lesson 7.3 – Demo Tấn Công Phi Kỹ Thuật Cơ Bản

Lesson 8.1 – DOS Attack

Lesson 8.2 – DDOS_Và Các Công Cụ + Giải Pháp Phòng Chống

Lesson 9.1 – Tổng Quan Về Các Hệ Thống IDS, FW, HoneyPot

Lesson 9.2 – Các Kỹ Thuật Bypass

Lesson 10.1 – Hacking_Web_Server

Lesson 10.2 – Demo Hacking Web Server Căn Bản

Lesson 11.1 – Tổng Quan Về Hacking_Web_Application

Lesson 11.2 – Những Điểm Yếu Của Ứng Dụng Web

Lesson 11.3 – Các Kỹ Thuật Bẻ Khóa Mật Khẩu Của Trang Web

Lesson 11.4 – Demo & Hướng Dẫn Thực Hành Web Hacking Căn Bản trên DVWA / OWASP Multilidea

Lesson 12 – SQLi_Kèm_WebScanTest_Lab_Và_Demo_OWASP WebHacking Về SQLInjection

Lesson 13 – Wifi Attack

Tham khảo eCourseware về Wifi Hacking A- Z

Comments